Anasayfa   İletişim  
Reklam  
-->
   
 
 
   
Google
   
   
    
 
 
 

 
 
 
 
 
Balkanlarda Pazar Adı Geçen Yer Adları
  Yer Adı Ülke  
Türkiye
1 Adapazarı Türkiye  
2 Akpazar Türkiye  
3 Anaypazarı Türkiye  
4 Aşağı Pazar Türkiye  
5 Beypazarı Türkiye İlçe, Ankara
6 Boyalıpazarı Türkiye  
7 Dağpazarı Türkiye  
8 Delipazar Türkiye  
9 Derepazar Türkiye  
10 Derepazarı Türkiye İlçe, Rize
11 Dernekpazarı Türkiye İlçe, Trabzon
12 Doğanpazar Türkiye  
13 Elvanpazarcık Türkiye  
14 Eskipazar Türkiye İlçe, Çankırı
15 Ezinepazar Türkiye  
16 Ezinepazarı Türkiye  
17 Ezinepazarözü Türkiye  
18 Germeçpazarı Türkiye  
19 Gölpazarı Türkiye İlçe, Bilecik
20 Hacıpazar Türkiye  
21 Haçpazar Türkiye  
22 Hanpazarı Türkiye  
23 İmampazarı Türkiye  
24 Karapazar Türkiye  
25 Kargapazar Türkiye  
26 Kargapazarı Türkiye  
27 Küçükpazar Türkiye Semt, İstanbul
28 Pazar Türkiye İlçe, Rize
29 Pazar Türkiye İlçe, Tokat
30 Pazarağaç Türkiye  
31 Pazaravdan Türkiye  
32 Pazarbelanı Türkiye  
33 Pazarbeleni Türkiye  
34 Pazarçayır Türkiye  
35 Pazarcı Türkiye  
36 Pazarcık Türkiye İlçe, Kahramanmaraş
37 Pazarçokyaka Türkiye  
38 Pazardere Türkiye  
39 Pazarkaya Türkiye  
40 Pazarköy Türkiye  
41 Pazarlar Türkiye İlçe, Kütahya
42 Pazarlı Türkiye İlçe, Çorum
43 Pazarören Türkiye  
44 Pazarözü Türkiye  
45 Pazarsu Türkiye  
46 Pazartaşı Türkiye  
47 Pazarviran Türkiye  
48 Pazaryeri Türkiye İlçe, Bilecik
49 Pazaryolu Türkiye İlçe, Erzurum
50 Pınarpazar Türkiye  
51 Sağpazar Türkiye  
52 Salıpazarı Türkiye İlçe, Samsun
53 Şalpazarı Türkiye İlçe, Giresun
54 Samanpazarı Türkiye İlçe, Ankara
55 Sapçapazarcığı Türkiye  
56 Şehirpazar Türkiye  
57 Şenpazar Türkiye İlçe, Kastamonu
58 Yaylapazar Türkiye  
59 Uzunpazar Türkiye  
60 Yenipazar Türkiye İlçe, Bilecik
61 Yenipazar Türkiye İlçe, Aydın
62 Yukarıakpazar Türkiye  
Arnavutluk
63 Ndrouqi Pazari Arnavutluk  
Bosna
64 Pazaric Bosna Hersek  
65 Çelebi Pazar Bosna Bosna'nın doğusunda, orta çağdaki adı Rogatica olan yerin Türkçe adı.
Türkçe çelebi ile Farsça Pazar sözcüklerinden oluşur. 
Bulgaristan
66 Büyük-Pazar-dere Bulgaristan (Golyamo-Pazar-dere), Rila dağında yüksek bir vadi. Kuzeyden Seymen tepeciği, doğudan Damga tepesi, 
güneyden de Pazar-dere tepesiyle kapanmıştır. 
Vaktiyle yaz sonlarında burada kurulan hayvancılıkla ilgili ürünlerin alınıp satıldığı bir Pazar yerinden adını alır. 
Adı dolayısıyla birçokları burayı tepe sanır, ama doğru değildir. 
67 Çek Pazarcığı Bulgaristan Sofya ilinin Breznik ilçesine bağlı Rasnik köyü yakınında yer alır. 
68 Eni Pazar Bulgaristan  
69 Eski-Pazar  Bulgaristan Burgaz ilinin Kızıl-ağaç (Elhovo) ilçesine bağlı Pop-köy (Popovo-selo, Popovo) yakınında bir mevki.
70 Hacı-oğlu-pazarcık Bulgaristan (Tolbuhin, Dobriç), Kuzey-doğu Bulgaristan'da il merkezi, Dobruca yaylasında, Varna'nın 50km kuzey-batısında bulunur; n. 73.720 (1972), 109.066 (1985)
71 İskender-pazarı Bulgaristan Eski-Cuma
72 Novi Pazar Bulgaristan Yeni Pazar
73 Osman-pazarı Bulgaristan (Omurtag), Eski-Cuma (Tırgıvişte) iline bağlı ilçe merkezi kent; n. 8.983 (1971), 9.573 (1985).
Halkının çoğunluğu Türktür. İl merkezinin 22 km. güney-batısına düşer. 
Birçok kente giden karayollarının kavşak noktasıdır.
ÜOto montaj, metalik konstrüksiyon, konserve fabrikaları var. 
74 Osman-pazarı ilçesi Bulgaristan (Omurtagska okoliya), Eski-Cuma (Tırgovişte) ili ilçelerinden biri. 
Dokuz köy belediyesinden oluşur, bunların hepsi Türkçe adlar taşır:
Kileciler (Krasno-seltsi), Kara-atlar (Vranikon), Mutaflar (Plıstina), Kaynarca (İzvor), Uzunca-alan (Dlıjka-polyana), Dobrucalar (Dobrotitsa)Karadırlı (Moravka), Yayla-köy (Polayana), Yılancılar (Zmein),İlçede yoğun bir Türk nüfusu vardır. 1985 yılında Hezar-grad (Razgrad) iline bağlandı.
75 Osman-pazarı köprüsü Bulgaristan (Omurtagov most), Kamçı (Kamçiya) ırmağı üstündeki yeni köprü, bu adla anılır.
Eski-İstambolluk'tan (Preslav) Patleyna'ya bu köprüden geçilerek gidilir.
Eski köprü birkaç m yukarıda bulunur.
Osmanlı Türklerince kurulan bu köprüden yalnızca iki temel duvarı kalmıştır; bunlardan biri sulara gömülmüş, öteki ise ırmağın sağ kıyısında görülmektedir.   
76 Osman-pazarı tepesi Bulgaristan (Omurtagski rıt), Sakar-balkan (Lisa-planina) dağının devamıdır. Batıdan Geril-ova (Gerlovo) vadisiyle çevrilir.
Orta bölümünde höyük biçiminde yükseklikler vardır. (Orta-burun, 637m); en yüksek noktası burasıdır. 
Tarlalar ve çayırlarla kaplıdır, şurada burada ormanlar görülebilir. 
77 Pazar yada Yeni Pazar  Bulgaristan (Çerno-oçerno), Kırca-Ali (Kırcali) iline bağlı Türk köyü; n. 276 (1985), tümüyle Türklerden oluşur.
İl merkezine uzaklığı 12 km. 1926 yılında adı Novi-Pazar, daha sonra da Çerno-oçeno oldu (1934). 
1985 yılında Has-köy (Haskovo) iline bağlandı. 
78 Pazar-dere Bulgaristan Büyük-Pazar-dere vadisini güney yönünden kapatan tepe ve buradan kaynaklanan akarsu.
Bulgarların Jambevskareka dedikleri derenin başlıca kaynağıda burada bulunur.
79 Pazar-dere Bulgaristan Büyük-Pazar-dere 
80 Pazar-köy Bulgaristan Bezirgan-köy
81 Pazar-yolu Bulgaristan Hezar-grad (Razgrad) iline bağlı Amaç (Ağmaç, Mortagonovo) köyünde tarlalık.
82 Pazarcık Bulgaristan Eski-Zağara (Stara-Zagora) İline bağlı eski bir Türk köyü. 
Eylül 1885 tarihinde Doğu Rumeli ilimizin Bulgarca silah zoruyla Bulgaristan'a "İlhak"ı sonucu, elimizden çıkmıştı.
1906 yılında adı aynen Bulgarcaya çevrildi.
Türk olan halkı anayurda göç ettiğinden, boşaldı; adı haritadan silindi. 
83 Pazarcık Bulgaristan (Tırgovişte), İslimye (Sliven) iline bağlı Türk köyü; n. Yarısı Türktür. 
1906 yılında adı Bulgarcaya çevrildi. 1990'da Hasköy (Haskovo) iline bağlandı. 
84 Pazarcık Bulgaristan Eski-cuma
85 Pazarcık Bulgaristan Hacı-oğlu-pazarcık.
86 Pazarcık Bulgaristan Tatar-pazarcık.
87 Pazardzhik Bulgaristan Pazarcık
88 Pazardzhiski Okrug Bulgaristan Pazarcık
89 Pazarezhik Bulgaristan Pazarcık
90 Pazarlar Bulgaristan (Patartsi), Kırca-Ali (Kırcali) iline bağlı Türk köyü; n. 602 (1985), tümüyle Türktür. 
1934 yılında adı güya Bulgarcalaştırıldı. 1985 yılında Has-köy (Haskovo) iline bağlandı. 
Balkan savaşında (1912) Bulgarlarca işgal edildi. 
91 Tatar-pazarcık Bulgaristan (Pazarcık), Güney Bulgaristan'da, il merkezi kent, eski bir Türk kenti; n. 66.251 (1972), 77.340 (1985), yarısı Türktür.
Filibe (Plovdiv) ovasında, Meriç ırmağının sağ kıyısında bulunur. 
92 Tatar-pazarcık ili Bulgaristan Güney Bulgaristan'da, yüzölçümü 4.379 km, n. 311.785 (1972), yarısını Türkler oluşturur. 
93 Tatar-pazarcık köprüsü Bulgaristan 1550-60 yılları arasında Osmanlı döneminde yaptırılan, kente yakın, 140 m uzunluğunda tarihsel bir köprüdür. 
94 Yeni-Pazar Bulgaristan (Novi-Pazar), kuzey-doğu Bulgaristan'da, Şumnu (Şumen) iline bağlı ilçe merkezi kent; n. 16.990 (1971), 16.320 (1985).
1878 yılında adı aynen Bulgarcaya çevrildi. Eğri dere (Kriva) kıyısında kurulmuştur. 
Romanya
95 Pazarli Romanya Köstence sancağına bağlı Türk köyü. 1935-37 yılları arasındaki göçler sonunda boşaltıldı.
96 Pazarlia Romanya  
97 Pazarlid Romanya  
Yunanistan
98 Karadere Pazarski Yunanistan (Mavrolakon-Genicon) Meğlen ilinin Dragomancı beldesine bağlı eski bir Türk köyü.
99 Kara Pazarlar Yunanistan (Pezula) İskeçe iline bağlı Türk köyü; n.58 (1914), Hepsi Türk'tür. Atlı olarak, ilçe merkezine uzaklığı 3 saat.
1901 tarihli resmi Osmanlı kayıtlarında adı geçer. Son zamanlarda köyün halk ağzında söylenişi Karapazarlar olmuştur.   
100 Karapazari Yunanistan  
101 Karapazarlı Yunanistan (Agora). Kılkış (Kilkis) ilinin Akıncılı beldesine bağlı eski bir Türk köyü.
102 Megalo Pazaraki Yunanistan  
103 Megalo Pazarikon Yunanistan  
104 Mikro Pazaraki Yunanistan  
105 Pazaraki Yunanistan  
106 Pazar Yunanistan (Agora) Rodop ya da Gümülcine iline bağlı Türk köyü; n.46 (1914), tümüyle Türklerden oluşur. Son zamanda halk arasındaki adı Pazarköy olmuştur.
107 Pazar Yunanistan (Pazaraki, Pazaruda, Apolonia), Langadas (Lagarina) iline bağlı eski bir Türk köyü.
108 Pazar Yunanistan (Pazarakia, Kriopigi), Halkidikya iline bağlı eski bir Türk köyü.
109 Pazarbeyli Yunanistan Dimetokanın bir mahallesi
110 Pazarkule Yunanistan (Kastanyes) Meriç ilinde, Yunan-Türk sınırındaki hudut kapısı
111 Pazarlar Yunanistan (Agora) Drama iline bağlı eski bir Türk köyü
112 Pazarlı Yunanistan (Melantion) Kılkış (Kilkis, Kukuş) iline bağlı eski bir Türk köyü.
113 Pazarlı/Pazarlı Mahalle Yunanistan (Pazarlides, Dikorfon), Halkidikya ilinin Karatepe beldesine bağlı eski bir Türk köyü.
114 Pazarlı-Bey Mahallesi Yunanistan Osmanlı döneminde Dimetoka'da eski bir Türk semti. Tarihsel belgelerde adı geçmektedir.
115 Pazarakia Yunanistan  
116 Pazarikon Yunanistan  
117 Pazarladhes Yunanistan  
118 Pazaroudha Yunanistan  
119 Porta Pazar(i) Yunanistan  
120 Pazar/Yenice/Yenice-i Var Yunanistan (Giannitsa)Yunan Makedonyasında eski bir Türk kenti; n.9128 (1934). Selanikin batısında, Vardar ırmağının geçtiği Selanik ovası kuzeyinde, Payak dağı eteklerinde, Yenice-Vardar gölü yakınında, Selanik-Vvodina yolu üzerinde Osmanlı Türklerince kurulmuştur. Osmanlı döneminin ilk  yıllarında Selanik Yörüklerinin en yoğun olarak yerleştirildikleri yörelerden biridir. Osmanlı döneminde kaza merkeziydi. Kasabanın güneyinde, ovanın ortasında, bir bölümü kurutulmuş Yenice gölü vardır. İyi bir pazarı vardır, özellikle Selanik ovasında kışın sürülerini otlatan Karakaçan çobanları için bulunmaz bir pazardır. Pela adlı eski bir kentin yıkıntıları bu çevrede bulunur. Kanuni Sultan Süleymanın büyük amirali Barbaros Hayrettin Paşa burada doğdu (1467?). Divan ozanı Hayreti burada doğdu, yine burada öldü (1535). Yine Divan 
121 Sarıpazar Yunanistan (Antofiton), Kılkış (Kilkis, Kukuş) iline bağlı eski bir Türk köyü.
122 Veti Pazar/Eskice Yunanistan (Paleon) Yenice Vardar ilinin Neon-Paleon beldesine bağlı eski bir Türk köyü.
123 Yenice/Vardar Gölü Yunanistan Pazar gölü de denilen bu göl,  Yunan Makedonyasındadır. Selanik ovasının tam ortasında bulunur. Büyük bölümü sazlık, kamışlıktır. Baharda uzunluğu 20 km., genişliği 15 km ise de, yazın daralır. Kara azmak deresiyle suları Selanik körfezine dökülür. Balık yönünden varsıldır. 
ESKİ YUGOSLAVYA
Hırvatistan
124 Donje Pazariste Hırvatistan  
125 Gornje Pazariste Hırvatistan  
126 Klanac-Pazariste Hırvatistan  
127 Pazarisnica Hırvatistan  
128 Pazariste Hırvatistan  
Karadağ
129 Virpazar Karadağ  
Makedonya
130 At-Pazarı ya da Bit Pazarı Makedonya Manastır kentinde bir semt. Otobüs terminaline 2-3 dakikalık bir uzaklıktadır.
131 Bazar Makedonya Yeni Pazar
132 Bit Pazarı Makedonya At Pazarı, Üsküp'te bir semt
133 Skopski Pazar Makedonya  
134 Zelen Pazar Makedonya Üsküp'te bir semt
Sırbistan
135 Demirciler Pazarı Sırbistan Pazar-ı Haddadin. Eski Yugoslavyada yeri tam olarak saptanamamış bir köy. Yer adı Arapça-Farsçada Demirciler Pazarı anlamına gelir.
136 Eski Pazar Sırbistan Tırgovişte. Sırbistan Cumhuriyeti'nde kent. Fatih Sultan II.Mehmet'in komutanlarından, Bosna Beylerbeyi İsa Bey tarafından fethedildi(1455). Daha sonra, İsa Bey, Yeni Pazar (Novi-Pazar ya da Novi-bazar) kentini kurdu. Bu kentler, Bosna eyaletine bağlandı.
137 Novi Pazar Sırbistan  
138 Pazar Sırbistan Eski Pazar
139 Pazar i Ri Sırbistan  
140 Pazariste Sırbistan  
141 Pazarska Brdo Sırbistan  
142 Yeni Pazar Sırbistan Novi Pazar ya da Novi Bazar. Sırbistanda kent. Nüfus 60.000 (1988), bunun %80'i müslüman Boşnak'tır. Camileri vardır, eski gelenek ve göreneklerini korurlar.  Osmanlı döneminde sancak merkeziydi. 1934'de nüfusu 11.185 idi. Eski Sırbistan Krallığının başkenti Raşkanın yıkıntı ve kalıntıları buraya yakındır. 1878de Avusturyalılarca işgal edildi. Daha sonra BosnaHersekin Avusturya Macaristan İmparatorluğuna katılmasıyla, bu kent Türkiyeye geri verilmiştir.  (1908), Yeni Pazar sancağı Balkan Savaşlarından (1912-1913 sonra,   Sırbistan ile Karadağ arasında paylaşılmıştır.Eskiden Kosova vilayetimize bağlı bir liva merkeziydi. 16.yydan kalma bir cami, 17.yyda yapılmış kervansaray vardır. Fatihin komutanlarından Bosna beylerbeyi İsa Bey tarafından kuruldu (1456). Bir ticaret ve ordu hareket merkezi olarak pek çabuk gelişti. Türkçe yeni ile Farsça bazar (pazar) sözcüklerinden oluşur.
143 Yeni Pazar sancağı Sırbistan Yeni kurulan Belgrat'ın bir semti.
 
Ülke Pazar Yeradı
  Türkiye 62  
  Bulgaristan 29  
  Yunanistan 26  
  Sırbistan 9  
  Hırvatistan 5  
  Makedonya 5  
  Romanya 3  
  Bosna 2  
  Arnavutluk 1  
  Karadağ 1  
    143  
Kaynaklar: 
  Balkanlarda Türkçe Yeradları, Türker Acaroğlu, 2006
  Bulgaristan'da Türkçe Yeradları, Türker Acaroğlu, 2006

 

.....
sayfa başına dön


 

 
Nutuk (Sesli ve Görsel)
 
Etkinlik Takvimi
Mayıs , 2024
PzrPztSalÇrşPrşCumCts
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
 
 
 
 
Copyright Aralık 2002 © balkanpazar.org
tasarım ve uygulama Artgrafi.net