Anasayfa   İletişim  
Reklam  
-->
   
 
 
   
Google
   
   
    
 
 
 

 
 
 
 
 

Seminer "Mübadele'den sonra..."

Seminer "Mübadele'den sonra..."  
 
MÜBADELEDEN SONRA…
 


Türkiye ve Yunanistan arasında 1923 zorunlu nüfus mübadelesi sonrası göçmenlerin entegrasyonu

Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Perspektifler

Seminer Organizasyon Komitesi :


Nikos Sigalas - Lisa Deheurles-Montmayeur - Gökçe Bayındır Goularas - Tutku Vardağlı
 
2 haftada bir, salı günü saat 17.30, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsünde

Özet:


İstanbul Rumları hariç olmak üzere, Türkiye’de yaşayan Rum Ortodoks nüfus ile Batı Trakya Müslümanları hariç olmak üzere, Yunanistan’da yaşayan Müslüman nüfus, 31 Ocak 1923 tarihli Nüfus Mübadelesi Protokolü’ne göre zorunlu göçe tabi tutulmuştur.


Lozan Nüfus Mübadelesine ilişkin literatür son yıllarda artış göstermekle birlikte, mübadillerin yeni yurtlarındaki yaşamları ve entegrasyon sorunu yeterince konu edilmemiştir.


Bu seminer mübadele sonrası yaşanan deneyimlerin tartışılacağı ve bu çerçevede yapılan çalışmaların sunulacağı bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.
Ana Başlıklar :


● Mübadillerin entegresyonu ve yerel nüfusla ilişkileri


● Mübadillerin entegrasyonun kültürel ve kimlik boyutu


● Mübadillerin siyasal ve ekonomik yaşama entegrasyonları
Yöntemsel Bakış Açısı :


Türkiye ve Yunanistan’daki resmi tezler mübadillerin entegrasyonunu uyumlu ve sorunsuz bir süreç olarak sunmaktadır. Bu bağlamda, nüfus mübadelesi zorunlu bir göçten ziyade yurda geri dönüş vakası olarak algılanmıştır. Ancak mübadillerin gerçek yaşam deneyimleri çok daha karmaşık ve zorlayıcı bir süreç olarak gözükmektedir.


● Mübadillerin entegrasyonu


Mübadillerin entegrasyon sürecinde karşılaştığı zorluklar, örneğin mübadillerle yerli nüfus arasında yaşanan gerilimler, her iki ülkede de dile getirilmemiş bir konudur. Yerli nüfus tarafından kısmen yabancı yada “öteki” olarak algılanan mübadillerin bir kısmı kendi kimliklerine sarılarak dışa kapalı bir grup kimliği geliştirirken, diğer bir kısmı yerli nüfusla bütünleşme ve kendi farklılıklarını çoğunluk toplumuyla uyumlulaştırma yönünde bir strateji geliştirmiştir. Bunun yanısıra, toplumsal sınıf temelinde kurulan kimlikler bazı durumlarda yerli göçmen ayrımının aşılmasında etkili olmuştur.


Sonuç olarak, ortak deneyimleri ve benzer sorunları açısından Türkiye ve Yunanistan’da iskan edilen mübadiller ortak bir kategori olarak ele alınmaktadır. Ancak, mübadillerin entegrasyonuna ilişkin karşılaştırmalı bir bakış açısı, deneyimlerin farklılığını anlamak açısından önem taşımaktadır.


● Mübadillerin uluslaşma süreciyle ilişkisi


Mübadillerin entegrasyonu Türk ve Yunan ulus-devletlerinin kurulmasıyla yakından ilişkilidir. Ulusun homojenleştirilmesi bağlamında din, Türk ve Yunan kimliklerini tanımlayan temel unsur olarak kabul edilmiş diğer unsurlar gözardı edilmiştir.


● Mübadillerin yarattığı toplumsal etki


Nüfus mübadelesi 2 milyondan fazla insanı ilgilendirmektedir. Nüfusun bir kısmının ülkeden ayrılması ve yeni gelen nüfusun entegrasyonu şüphesiz Türk ve Yunan toplumlarını sosyo-ekonomik açıdan önemli ölçüde etkilemiştir. Bu kitlesel göçün etkileri kısmen de olsa hala her iki ülkenin sosyal ve siyasal yaşamını etkilemektedir.
Araştırma konuları:


- Mübadiller ve yerli halk arasındaki ilişkiler
- Mübadele ve milliyetçilik
- Mübadiller ve siyaset
- Mübadiller ve din
- Mübadiller ve sosyal sınıflar
- Mübadiller ve siyasal mücadele
- Türkiye’de Türkçeden başka dil konuşan mübadillerin entegrasyonu
- Yunanistan’da Yunanca’dan başka dil konuşan göçmenlerin entegrasyonu
- Mübadillerin sosyal sınıfsal entegrasyonu
- Mübadillerin geldikleri yere göre entegrasyonu
- Mübadillerin geldikleri yer ve iskan edildikleri yer açısından karşılaştırmalı entegrasyonu (Karamanlı, Pontuslu, Giritli, Selanikli vs. )
- Mübadillerin müziği
- Türkiye ve Yunanistan’daki mübadil örgütlenmeleri
- Mübadiller ve nesiller-arası yaklaşım
- Mübadillerin sosyalleşme deneyimleri; ev, okul, iş, siyasal, sosyal gruplar vs.
- Türkiye ve Yunanistan’da entegrasyon politikaları
- Mübadillerin anıları
- Mübadillerin geldikleri yerle ilişkileri

http://www.ifea-istanbul.net/website/index.php?option=com_content&task=view&id=1014&Itemid=949
Nuru Ziya Sokak, 10 P.K.54
TR-34433
Beyoğlu - Istanbul
TURQUIE

Email :

ifea@ifea-istanbul.net Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

Téléphone :          +90 (0212).244.17.17
Fax :                       +90 (0212).252.80.91 

 
Nutuk (Sesli ve Görsel)
 
Etkinlik Takvimi
Nisan , 2024
PzrPztSalÇrşPrşCumCts
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
 
 
 
 
Copyright Aralık 2002 © balkanpazar.org
tasarım ve uygulama Artgrafi.net