Anasayfa   İletişim  
Reklam  
-->
   
 
 
   
Google
   
   
    
 
 
 

 
 
 
 
 

Balkan Uzmanları: Erhan Türbedar

ERHAN TÜRBEDAR

eturbedar@asam.org.tr
Balkanlar - Uzman
Doğum Yeri ve Tarihi: Priştina/Kosova - 1975

EĞİTİM BİLGİLERİ
2004- ... Doktora - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İktisat bölümü (Devam ediyor)

2002-2004: Yüksek Lisans - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İktisat Bölümü.

Tez Konusu: Balkan Ülkelerinde İktisadi Dönüşüm Süreçleri: Bulgaristan
ve Romanya Örnekleri

1994-1999: Lisans - Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

1989-1993 : Birinci Priştine Lisesi

İŞ DENEYİMİ

Aralık 1999 - Devam : Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Balkan
Uzmanlığı.

Ocak 2002 - Devam : Kosova’da Türkçe yayınlanan Yeni Dönem gazetesi
köşe yazarlığı.

YABANCI DİLLER

Sırpça -  Çok iyi
Hırvatça - Çok iyi
Boşnakça - Çok iyi
İngilizce - İyi
Makedonca - Orta
Arnavutça - Orta

YAYINLANMIŞ ÇALIŞMALARI

Kitap Çalışmaları

Erhan Türbedar (der.), Balkan Türkleri, Balkanlar’da Türk Varlığı,
Ankara, ASAM Yayınları, 2003.

Makale Çalışmaları

1. “Yüzyılın Davası: Bosna Adalet Peşinde”, Stratejik Analiz, Sayı
73 Mayıs 2006

2. “Balkanlar’da Mülteci Sorunu”, Stratejik Analiz, Sayı 71, Mat
2006.

3. “Hırvatistan’ın Avrupa’ya Geri Dönüşü”, Stratejik Analiz,
Sayı 69, Ocak 2006.

4. “Türk-Amerikan İlişkileri Çerçevesinde Balkanlar”, Avrasya
Dosyası, Cilt 11, Sayı 2, 2005.

5. “Bulgaristan’ın Batı’ya Yolculuğu”, Stratejik Analiz, Sayı
64, Ağustos 2005.

6. “Srebrenitsa Soykırımı”, Stratejik Analiz, Sayı 63, Temmuz
2005.

7. “Kosova Nereye Gidiyor?”, Stratejik Analiz, Sayı 61, Mayıs
2005.

8. “Balkanlar ve ‘Terörizm’”, Stratejik Analiz, Sayı 52,
Ağustos 2004.

9. “Doğu Bloku’ndan AB ile Bütünleşmeye Doğru Bulgaristan ve
Romanya”, Avrsaya Dosyası, Cilt 10, Sayı 2, Yaz 2004.

10. “Yunanistan-Arnavutluk İlişkileri: Balkanlar’ın Tedirgin
Dostları” Karadeniz Araştırmaları, Cilt 1, Sayı 2, Yaz 2004.

11. “Kosova Sorunu: Yarım Bırakılmış İş”, Stratejik Analiz, Sayı
49, Mayıs 2004.

12. “Yunanistan’ın Savunma Politikası ve Türkiye”, (Nurgül Bostan
ile birlikte), Stratejik Analiz, Sayı 44, Aralık 2003.

13. “Sırbistan-Kosova Diyaloğu: Ekranların Yeni Yarışma Programı”,
Stratejik Analiz, Cilt 4, Sayı 43, Kasım 2003.

14. “Selânik Zirvesi Ardından: Batı Balkanlar Gölgeden Çıkıyor”,
Stratejik Analiz, Sayı 40, Ağustos 2003.

15. “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Balkanlar ve Avrupa Birliği”,
Stratejik Analiz, Cilt 3, Sayı 34, Şubat 2003.

16. “Balkanlar ve Enerji”, Avrasya Dosyası, Cilt 9, Sayı 1, Bahar
2003.

17. “Irak Savaşı Sırasında Yaşanan Amerika-Avrupa Birliği
Ayrışması’nın Balkanlar’daki Yansımaları” (Ayşe Özkan
ve Nurgül Bostan ile birlikte), Ümit Özdağ, Sedat Laçiner ve Serhat
Erkmen (Der.), Irak Krizi: 2002-2003, ASAM Yayınları, Ankara 2003.

18. “Tarihte Değişen Siyasî ve Sosyal Dengeler İçinde Kosova
Türkleri”, Balkan Türkleri, Balkanlar’da Türk Varlığı, ASAM
Yayınları, Ankara 2003.

19. “Balkanlar’da Müslüman Topluluklar ve Türkiye”, Ümit Özdağ,
Yaşar Kalafat ve Mehmet S. Erol (Der.), 21. Yüzyılda Türk Dünyasi
Jeopolitiği, I. Cilt, ASAM Yayınları, Ankara 2003.

20. “Yugoslavya, Hırvatistan ve Bosna-Hersek: Geçmişin Gölgesinde
İşbirliği Arayışları”, Sayı 29, Eylül 2002.

21. “Bosna-Hersek'te Anayasa Değişikliği: Normal Bir Devlete Dönüşme
Umudu”, Stratejik Analiz,Sayı 25, Mayıs 2002.

22. ”Ekonomik Sorunlar ve Siyasi İstikrarsızlık Kıskacından
Kurtulamayan Ülke Arnavutluk”, Stratejik Analiz,Sayı 23, Mart 2002.

23. “Makedonya Bıçak Sırtında: Balkanlar’ın Eski “Model
Ülke”si, Yeni İstikrarsızlık Unsuru mu?” (Birgül Demirtaş ile
birlikte), Murat Hatipoğlu (der.), Dünden Bugüne Makedonya Sorunu, ASAM
Yayınları, 2002.

24. “Kosova Arnavutları’nın Milliyetçiliği”, Ömer E. Lütem ve
Birgül D. Coşkun (der.), Balkan Diplomasisi, ASAM Yayınları, 2001.

25.“1990’larda Yunanistan’ın Balkan Politikası ve Balkanlar’da
Artan Ekonomik Etkinliği”, Stratejik Analiz, Sayı 20, Aralık 2001.

26. “Geçmişten Günümüze Sancak Sorunu ve Sırp-Karadağ Anlaşmazlığının
Boşnaklara Yansıması”, Stratejik Analiz, Sayı 18, Ekim 2001.

27. “Miloşeviç Sonrası Sırbistan: Ruhlar Sessizliği Bozunca”,
Stratejik Analiz, Sayı 17, Eylül 2001.

28. “Miloşeviç Sonrası Dönemde Yugoslavya Ekonomisi: Kısır Döngüden
Kurtulma Çabaları”, Stratejik Analiz, Sayı 16, Ağustos 2001.

29. “22 Nisan Seçimleri: Karadağ Bağımsızlığa Daha Yakın mı?”,
Stratejik Analiz, Sayı 14, Haziran 2001.

30. “Arnavut Gruplar Arasında Kıyasıya Mücadele: Kosova’yı Kim
“Öldürüyor”?”, Stratejik Analiz, Sayı 9, Ocak 2001.
31. “Seçimlerin Ardından Yugoslavya’da Demokrasi, Balkanlar’da
İstikrar Umudu”, Stratejik Analiz, Cilt 1, Sayı 6, Ekim 2000.32.

32. “Sırbistan-Karadağ Sorunu”, Stratejik Analiz, Cilt 1, Sayı 3,
Temmuz 2000.

33. “Sırbistan’ın Muhalefet Semasında En Parlak Yıldız-Otpor
Örgütü”, Stratejik Analiz, Cilt 1, Sayı 2, Haziran 2000.

Bazı Tercümeler

1. Tefik Burnazoviç, “Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı ve Dolaysız
Yabancı Yatırımların Çekilmesi”, (Boşnakçadan-Türkçeye) Jeo Ekonomi,
Cilt 2, Sayı 2-3, 2000.

2. Amer Kapetanoviç, “Bosna Örneğinde ABD’nin Balkan Siyasetini
Anlamak” (Boşnakçadan-Türkçeye), Ömer E. Lütem ve Birgül D. Coşkun
(der.), Balkan Diplomasisi, ASAM Yayınları, 2001.

Ülke Risk Analizleri

Bulgaristan Ülke Risk Analizi, 2002.
Romanya Ülke Risk Analizi, 2004.
Batı Balkanlar - Risk Analizi, Haziran 2005.

Gazete Yazıları

Yeni Dönem (Kosova), Yeni Balkan (Makedonya) Turkish News, The New
Anatolian, Yeniçağ gibi gazetelerde de değişik yazılar yayımlanmıştır.

Bazı Konferanslar

1. “Kosova Sorunu ve Geleceği”, Gazi Üniversitesi, Uluslararası
İlişkiler Bölümü, 18 Nisan 2006.

2. “Balkanlar’da Müslüman Topluluklar ve Türkiye”, 18 Temmuz
2004, Teyyare Kültür Merkezi,BALGÖÇ, Bursa.

3. “Balkanlar’da Barış ve Güvenliği Etkileyen Gelişmeler”,
Balkanlı Türk Gençlerin  Ankara Buluşması Sempozyumu, 26 Mart – 1 Nisan 2004, Ankara.

4. “Balkanlı Türkler ve Akraba Toplulukların Güncel Sorunları ve Bu
Sorunların Giderilmesinde Türkiye’deki Göçmen Sivil Toplum
Örgütlerinin Yeri, Balkan Türkleri Sivil Toplum Örgütleri
İşbirliği Toplantısı Edirne Buluşması, 29-30 Mart 2003,
Edirne.

5. “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Balkanlar ve Avrupa Birliği”,
Günümüzün Işığında Bulgaristan Konferansı, 21 Aralık 2002,
Ankara.

 

 
Nutuk (Sesli ve Görsel)
 
Etkinlik Takvimi
, 2023
PzrPztSalÇrşPrşCumCts
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
 
 
 
 
Copyright Aralık 2002 © balkanpazar.org
tasarım ve uygulama Artgrafi.net