Anasayfa   İletişim  
Reklam  
-->
   
 
 
   
Google
   
   
    
 
 
 

 
 
 
 
 

Yeni Kitaplar

Plevne Müdafaası/ Mahmud Talat Bey/ Hazırlayan: Eyüp Kul/ Babıali Kültür Yayıncılığı/ 222 s.


'Plevne Müdafaası', birçok mücadeleye taburu ile bizzat katılan, kendi tabyasında olanları ve diğer tabyalarda gördüklerini günü gününe tuttuğu cetvellere kaydeden, çıkış harekâtının ardından esir olması üzerine Rus subaylarından savaşla ilgili bilgiler de edinen, savaş sonunda Avrupalı yazarlarca kaleme alınmış olan eserleri de tetkik eden Talat Bey tarafından kaleme alınmış. Yapıtta dikkati çeken bir nokta, verilen bilgilerin Ruslar tarafından yayımlanan bilgilerle de birebir örtüşmesi. Kitabı yayına hazırlayan Eyüp Kul, yapıtın kaleme alınış amacının, doğru bir askerî tarih oluşturulması ve gerçeklerin herkese doğru şekilde ulaştırılması çabası olduğunu söylüyor.

Hayal Şiir: Yahya Kemal Beyatlı Şiiri Üzerine Makaleler/ Hazırlayan: Alphan Akgül/ Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları/ 196 s.


Yahya Kemal'in kendinden sonraki birçok önemli şaire ilham kaynağı olan şiirlerini değerlendirmek amacıyla, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle 27-28 Mayıs 2003 tarihlerinde Hayal Şiir: Yahya Kemal Beyatlı başlıklı bir sempozyum düzenlenmiş ve Türk edebiyatının önde gelen akademisyenlerinden bu sempozyuma katılan on iki uzman, Yahya Kemal şiiri üzerine özgün bildiriler sunmuşlardı. Bu kitap, sempozyumda sunulan makalelerin toplamından oluşuyor.

Osmanlı Tarihöncesi/ Rudi Paul Lindner/ Çeviren: Ayda Arel/ Kitap Yayınevi/ 152 s.


Rudi Paul Lindner bu kitabında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ilişkin veri ve söylenceleri tartışmaya açıyor. Geç Bizans ve erken Osmanlı tarihi konusundaki Bizans kronikleri, anonim tarihler, vakayinamelerin uyumsuzluğu, erken Osmanlı döneminden artakalan yazıt ve sikkelerin azlığını inceleyen Prof. Lindner, sonraki tarihçilerin buluşu ya da uydurması olan kısımlarda bile, yazılanların gerisinde neler olduğuna bakılması gerektiğini söylüyor ve bugüne kadar kullanılmamış coğrafi ve nümizmatik kanıtlar geliştirerek okuru, geçmişin gerçeklerine götürebilecek ipuçlarını yakalamaya çalışıyor.

TARİH: Anadolu ve Rumeli 1326-1431
Yazar: Michael Doukas      
Çevirmen: Bilge Umar Basım Yılı: 2008 Yayım Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı: 344 Boyutlar: 15x21 ISBN No: 978-605-396-014-0

Doukas, Türk tarihiyle Bizans tarihinin iç içe geçtiği bir dönemin olaylarını; Osmanlının büyükçe bir beylikten bir cihan imparatorluğuna dönüşmeye başladığı sürecin tarihini anlatması açısından çok önemli bir kaynak.
Doukas köken olarak Rum ama, yine de “Bizden biri”. O, bir Bizans tarihçisi değil. Şimdiki Selçuk’ta doğup büyümüş; dedesi Mikhaèl Doukas İmparator Kantakouzènos’un yakınlarından iken onun tahttan indirilmesi sonrasında Aydınoğulları Beyliği ülkesine sığınmış ve çok bilgili, hekimlikten dahi anlar kişi olduğu için Aydınoğlu İsa Bey ona değer vermiş, mal mülk vermiş, onu kendi adamı edinmiş ve dolayısiyle torunu, yazarımız Doukas da Aydınoğulları’nın hem ülkesinde hem de “kapısında” yetişmiş. Birkaç dili, o arada Türkçeyi çok iyi bildiği için, Sakız, Sisam, Midilli gibi adalara egemen Ceneviz soylularının, Beylerinin vekilharcı, genel yetkili temsilcisi olarak bu işi sırasında Osmanlının yüksek görevlileriyle hatta padişahla nice kez yüzyüze konuşmuş. Kendi döneminde Anadolu’da ve Rumeli’nde olan bitenleri, çok yakından ve ayrıntılı olarak izlemiş. Bu nedenle bize, pek çok konuda, başka hiçbir kaynakta bulamayacağımız bilgiler verebiliyor.
Doukas kendi çağının bütün Rumları gibi koyu hristiyan olmakla birlikte, olup bitenleri yorumlayıp değerlendirmekte, anlamakta bağnazlığa düşmüyor. Türkler hakkında o dönemin hiçbir hristiyan tarihçisinde görmediğimiz kadar insaflı. Fâtih’i elbette ki sevmiyor hatta aleyhinde sözler etmesine onun büyüklüğünü belirtmekten ve onu Büyük İskender’e benzeterek, “Yeni Makedon” demekten de geri kalmıyor.


 

 
Nutuk (Sesli ve Görsel)
 
Etkinlik Takvimi
Temmuz , 2024
PzrPztSalÇrşPrşCumCts
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 
 
Copyright Aralık 2002 © balkanpazar.org
tasarım ve uygulama Artgrafi.net