Anasayfa   İletişim  
Reklam  
-->
   
 
 
   
Google
   
   
    
 
 
 

 
 
 
 
 

[YAZARLAR] - OSMAN S. AROLAT - Komşuyla uzlaşı içinde olmak

[YAZARLAR] - OSMAN S. AROLAT - Komşuyla uzlaşı içinde olmak

Dünya İletişim Ajansı - Haberler
Dünya Gazetesi
Tarih: Mayıs 18, 2007

AROLAT'tan / Osman S.Arolat

Geçen yüzyılın son çeyreğine girerken ülkemiz topraklarında yaşayan 20'ye yakın
farklı kökenli halkın göçle geldiği çoğu komşu ülkelerle Türkiye
çatışma içersindeydi
ve karşılıklı olarak kapılarını kapatmış alışverişini en aza
indirmişti. Sovyetler
Birliği'nin 1990'lı yıllarda dağılması ile bu çalışma kültürü, yavaş
yavaş yerini
uzlaşma kültürüne bıraktı. Kültürel ve ekonomik ilişkiler gelişti. Şimdi
Balkanlar'dan en çok göç alan ve bu bölgeye en çok yatırım yapan
ilimiz Bursa'nın
işadamları günlük havayolu bağlantısıyla ilişkileri daha da sıklaştırmak için
girişimde bulunuyorlar.

Bursa, Türkiye'nin çok farklı dönemlerde çok farklı göçlere sahne
olmuş bir şehridir.
Ve bu göçlerle gelip Bursa'ya yerleşenler hem kültürel bir renklilik
yaratmışlardır
hem de ipekçilikten meyveciliğe, sanayinin çeşitli dallarında
kalitenin gelişmesine
sebep olmuşlardır. Tatarlar'ın göçü ile ipekçilikte atılım yapan il,
Balkanlar'dan,
Yunanistan ve Bulgaristan'dan 20. yüzyılın ikinci yarısında aldığı
göçle belli tarım
sahasında ve tekstilde önemli gelişme göstermiştir.

Türkiye'nin Bulgaristan ve Yunanistan'la ilişkilerinin çatışkın olduğu
dönemlerde
geldikleri coğrafyayla bağları azalan Bursa'ya yerleşmiş göçmen nüfus,
ilişkilerin
yumuşaması ve uzlaşma kültürünün hakim olması ile geçen yüzyılın son on yılından
başlayarak, bağlarını geldikleri yörelerle sıklaştırmaya başlamıştır.Bu bağ son
yıllarda özellikle Bulgaristan'da liberalleşme taleplerinin artması ve
AB üyeliği
nedeniyle yeni bir boyut kazanmıştır. Dil ve kültür birliği ve
akrabalık ilişkileri
olan Bursalılar göç sonrası edindikleri liberal yaşam deneylerini
geldikleri ülkelere
taşımaya ve ekonomik ticari ilişkilerle bağlarını geliştirmeye
başlamışlardır. Bunu
hızlandıran bir faktör de Bulgaristan'ın AB üyeliği ve orada üretilen ürünlerin
Avrupa pazarına daha rahat girebilir olmasıdır. Yunanistan'ın AB üyesi olması bu
ülkede de benzer bir yakınlığa yol açmıştır.

Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan gelip Türkiye'de tekstil sektöründe önemli yer
edinen bazı Bursalı işadamları son yıllarda bu ülkelerde yeni fabrikalar kurarak
doğrudan Avrupalı olacak bir model içinde yer almayı amaçladılar. Ve
bu ülkelerin AB
üyeliği nedeniyle de bu amaçlarını karlılığı olan bir yapıya ulaştırdılar.

Ayrıca Bursa İnegöl'de ağırlıklı bir sektör halini alan mobilyacılar da Balkan
pazarında özellikle Arnavutluk'ta yatırımlara girdiler.

Şimdi Özcan Güneş'in haberinde öğreniyoruz ki, bir yandan Balkanlarla olan bağın
güçlendirilmesi, öte yandan Anadolu'da belli merkezlerle daha iyi bağ
kurulabilmesi
için Bursa İl Özel İdaresi, sanayici ve işadamları TÜRSAB Marmara
Bölgesi öncülüğünde
Bursa Havayolları'nı kurma girişimini başlatmışlar. Günlük 11 nokta ile doğrudan
bağlantı kurarak 1100 yolculuk bir trafik yaratmayı amaçlıyorlar.

RUMELİSİAD ve Harput Şirketler Grubu'nun da ortaklık içinde yer alacağı kuruluş,
öncelikle 10 milyon dolarlık yatırımla 70'er kişilik iki pervaneli Turbo PROP
uçağıyla yolcu taşıyacak. Ve Türkiye içinde 7 kente sefer düzenlerken
KKTC, Selanik,
Üsküp ve Sofya'ya da günlük uçuşlar yapacak. Böylece yurtiçinde belli bölgelerle
Bursa'nın bağları gelişirken, Balkanlarla olan bağlar da sıkılaştırılmış olacak.
Bursa nüfusu içersinde 133 bin Bulgar göçmeni ve 11 bin Yunan göçmeni bulunuyor.
Ayrıca, Bursa  yurtiçinde çeşitli illerden özellikle Erzurum'dan da
önemli göç almış
durumda.

Bursa'lıların önemli yatırım yaptıkları Balkan ülkeleri arasında ilk
sırada 70 milyon
Euro ile Bulgaristan yer alıyor. Bursalıların Bulgaristan dışında Yunanistan,
Makedonya ve Arnavutluk'ta da yatırımları bulunuyor. Bu yeni gelişme
ile Balkanlara
kurulacak hava köprüsünün Bursa ile Bulgaristan ve Yunanistan
arasındaki bağları çok
daha geliştirerek ekonomik ve ticari işbirliğini artıracağını söylemek
yanlış olmaz.

Not: Dün beni ziyaret eden 100 kadar lise öğrencisi çok güzel hazırlanmış bir
Hasankeyf albümü armağan ettiler. Ve bu armağan sırasında Hasankeyf'in
baraj suları
altında kalmasının önlenmesi yolunda da bir şeyler yazmamı istediler.
Artuklu'lardan
bu yana ayakta olan bu tarihi merkezi içine alacak barajın yer
değiştirmesi gereğine
inancımı daha önce de yazmıştım. Gazetemizde de alternatif baraj
yerleriyle ilgili
görüşlere yer veren makaleler yayınlamıştık. Bu konuda israrcı olan bürokrasinin
kararını bir kez daha gözden geçirmesini Batmanlı gençler adına rica ediyorum.

 

 
Nutuk (Sesli ve Görsel)
 
Etkinlik Takvimi
, 2023
PzrPztSalÇrşPrşCumCts
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
 
 
 
 
Copyright Aralık 2002 © balkanpazar.org
tasarım ve uygulama Artgrafi.net